Lokomat®Pro

Rörelseterapi med en automatiserad gångortos på ett löpband
har visat sig vara en effektiv insats för att förbättra gångfunktionen hos patienter med neurologiska sjukdomar och skador. Lokomat systemet hjälper funktionshindrade patienter att utföra en normal gångfunktion och används för att förbättra rörligheten hos individer efter stroke och ryggmärgsskador. Men även vid tillstånd som cerebral pares och multipel skleros och andra neurologiska sjukdomar och skador.

 

Lokomat Pro har funnits på marknaden sedan 2001 och har varit en betydande förbättring av rörelseterapin. Produkten är baserad på forskning och utveckling vid Balgrist Universitetssjukhus.  I mars 2011 kom en ny version av Lokomat Pro. Den nya versionen av Lokomat Pro har en ny, mer kompakt design och är utrustad med interaktiv feedback och en pekskärm som standard.

• Längre och mer intensiv träning jämfört med manuell löpbandsträning.
• Feedback i realtid för en högre motivation och bättre medgörlighet från patienten.
• Fysiologiskt gångmönster med individuellt justerbara ortoser, riktningsvägledande stöd med hjälp av kraftsensorerna och motorn samt avlastning av kroppsvikten med hjälp av BWSS. (Body Weight Support System)
• Utvärderings- och rapportfunktioner för enkel mätning av patientens framsteg och utveckling.
• Barnskenor: en valfri tilläggsmodul som ger den första automatiska
gångortosen för funktionell och motiverande rörelseterapi för små barn.

Läs mer på Hocomas hemsida

Comments are closed.