Armeo®Boom

ArmeoBoom är avsedd för behandling i öppenvården eller
hemmet. Detta är den bästa terapin för patienter med små till måttliga rörelsebegränsningar.

 

 

• Armviktsupport med låg tröghet för obegränsade och
fysiologiska rörelser
• Kompakt och lätt design
• Enkel och lätt att starta för patienten

ArmeoBoom broschyr

Comments are closed.