Armeo®

Armeoserien är det enda terapikonceptet som täcker alla steg i övre extremiteternas rehabilitering. Baserat på samma plattform täcker 3 modeller av Armeo patientens skiftande behov, från tidig rehabilitering till att behandlas i hemmet.

 

• Ett modulärt terapikoncept för hela rehabiliteringsprocessen
• Arm-weight support med en stor 3-D-arbetsyta
• Interaktiv feedback med motiverande övningar av vardagliga rörelser
• Träning av målinriktade rörelser
• Mer effektiv behandling
• Utvärderingsverktyg för objektiv analys och dokumentation av patientens framsteg
• Förbättrad arbetssituation för terapeuten

Armeos terapikoncept är utvecklat för patienter som lider av neurologiskt
handikapp efter skador som minskar arm och handrörelse.

Patienter utan aktiv rörelse av armmuskulaturen kan börja sin behandling med ArmeoPower. De kan sedan gå till att använda ArmeoSpring när deras aktiva rörelse återkommer. Slutligen kan patienten använda ArmeoBoom att ytterligare öka aktiva armrörelser och förbättra motoriken.

ArmeoPower
ArmeoSpring
ArmeoBoom

Comments are closed.