Hocoma

Hocoma är ledande inom robotiserad rehabilitering av neurologiska rörelsestörningar. Det är ett globalt verksamt företag inom medicinteknik baserad nära Zürich, Schweiz. De utvecklar innovativa terapilösningar i nära samarbete med ledande kliniker och forskningscentra. Deras produkter används med framgång i välrenommerade kliniker och forskningsinstitutioner över hela världen inom området rehabilitering för:

  • Intensiv rörelseterapi av de nedre extremiteterna (Lokomat ®)
  • Funktionell behandling av de övre extremiteterna (Armeo ®)
  • Tidig rehabilitering och patientmobilisering (Erigo ®)
  • Funktionell gångträning med assymetrisk Body Weight Support (Andago ®)

Dessa terapilösningar stöder behandling av neurologiska patienter med rörelsestörningar orsakade av: stroke, ryggmärgsskada, traumatisk hjärnskada, multipel skleros, cerebral pares eller andra neurologiska sjukdomar och skador.

Comments are closed.