Deep Oscillation

Deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl), och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

 

 

Deep Oscillation är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta.  Även kroniska tillstånd som t ex lymfödem kan behandlas med bra resultat.

 

Apparaturen är lätt att använda för terapeuten, antingen med handapplikatorenheten eller med hjälp av hygieniska vinylhandskar som gör det möjligt att använda normala handmassagerörelser. Med en handhållen applikator och den mobila enheten Deep Oscillation Personal är det även möjligt att låta patienten behandla sig själv hemma.

 

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med DEEP OSCILLATION:

  • Effektiv smärtlindring
  • Antiinflammatorisk effekt
  • Reducering av ödem
  • Förbättrad och snabbare sårläkning
  • Reducering av fibros
  • Ökad rörlighet
  • Minskad hudirritation

Deep Oscillation uppfyller alla krav och kriterier på medicinsk utrustning.

Deep Oscillation hette tidigare Hivamat 200, vilket den fortfarande heter i USA. Därför omnämns den i abstrakt och studier ibland som Hivamat.

Abstrakt:
Rehabilitering efter höftoperation Download
Sekundärt bröstlymfödem Download
Effekten av Deep Oscillation i kombination med manuell behandling av problem som kan uppstå efter bröstcancer Download
Förbättring av behandling för gamla ödem i nedre extremiteterna Download
Effekten av Deep Oscillation i kombination med manuell behandling av lymfödem Download
Övergripande studie över funktion och resultat Download
Fibromyalgi Download
Sårläkning Download
Effekter på blodparametrar Download

 

Comments are closed.