NO ANALYSATOR CLD 88 sp

I publikationer från ATS och ERS beskrivs mätning av NO (kvävemonoxid) som en lätt, tillförlitlig och kvantifierbar metod för att upptäcka inflammation i luftvägarna. Utrustningen är beskaffad med en mycket hög känslighet, den ger dessutom ett snabbt diagnostiskt svar och har ett extremt lågt ”dead space”. NO-analysatorn klarar av att detektera så små tidalvolymer som ända ner till 2 ml. Detta gör att denna analysator med fördel kan användas för diagnostik till neonatalpatienter.  Utrustningen uppfyller ATS och ERS rekommendationer för ”singel breath, multiple breath och nasal NO-mätning”. Användarvänligheten i kombination med den höga flexibiliteten gör att utrustningen är lämplig använda inom så väl den kliniska vardagen som i den kliniska forskningen.

FÖRDELAR:
– Noninvasiv detektering av lunginflammation
– In- och utandnings analys av NO-koncentrationen
– Integrerad spirometer
– ”Singel och multiple breath” teknik
– Bekräftande av NO-terapi

 

Comments are closed.