NO-mätning

NO ANALYSATOR CLD 88 sp

NO ANALYSATOR CLD 88 sp

I publikationer från ATS och ERS beskrivs mätning av NO (kvävemonoxid) som en lätt, tillförlitlig och kvantifierbar metod för att upptäcka inflammation i luftvägarna. Utrustningen är beskaffad med en mycket hög känslighet, den ger dessutom ett snabbt diagnostiskt svar och … Continue reading

Circassia NO-mätning

Circassia NO-mätning

Förhöjda halter av NO(kväveoxid) i utandningsluften är ett tecken på eosinofil inflammation i luftvägarna och kan i många fall detekteras hos patienter med astma. NO-nivåerna minskar vid antiinflammatorisk behandling och regelbunden kontroll av paientens NO-värde ger därför goda förutsättningar för … Continue reading

Comments are closed.