Aerosol Provocation System (APS)

På den infällda bilden ser man APS enheten. Det är en precisionsdosimeter som styrs av andningsmanövern så att nebuliseringen sker i den första delen av inspirationen. Med den medföljande mjukvaran kan man fritt designa egna provokationsprotokoll och rapporter. Mätparametrar och bla PD/PC kalkyleras automatiskt. Observera att filter på APS absorberar all medicin för att undvika kontaminering av omgivande luft.

Comments are closed.