Mask, shutter och flödesmätare

Patienten andas genom en tättslutande mask med lågt deadspace. Masken är kopplad till en mycket känslig flödesmätare och shutter. Ändringar i den alveolära volymen registreras som en tryckförändring i boxen. Tillsammans med den simultana muntryckmätningen beräknas på traditionellt sätt med bodyplethysmograf den aktuella FRC volymen. Programmet tillåter upprepade mätningar för att man ska kunna optimera kvalitén. Data kan i efterhand reanalyseras.

Comments are closed.