Jaeger MasterScreen IOS

Komplett system till spirometri och impulsoscillometri för bestämning av luftvägsmotstånd och reaktans. Metoden kräver endast tidalandning och lämpar sig speciellt bra för barn i åldern 2 till 6 år. Närmast barnet kan man se handtaget som innehåller flödesmätaren. Längre upp ses den vita boxen som innehåller högtalaren som genererar tryck/flödes impulser ner i luftvägarna. Man kan även se den speciella mask som kan användas på barn som har svårt att få tätt med ett vanligt munstycke. Detta garanterar mätningar med hög kvalité och reproducerbarhet. IOS’en används för att bestämma sensitiviteten vid bronchial hyperreaktivitet, differentiering av distala och proximala obstruktioner samt att införskaffa information som kan underlätta för att tidigt diagnostisera lungsjukdomar.

Comments are closed.