Jaeger MasterScreen BabyBody

Bodyplethysmograf för spädbarn och prematura barn för mätning av FRC och Raw. Mjukvaran tillsammans med boxen tillåter upprepade mätningar som sker på ett mycket enkelt sätt vilket tillåter att man kan koncentrera sig på barnet. Mätningar lagras och kan i efterhand reanalyseras. Systemet kan byggas ut med resistans/compliance mätningar med singel eller dubbel occlusionsteknik samt tidalandningsanalys med squeezeteknik.

Comments are closed.