Jaeger Animation

Animering är till hjälp för att bättre motivera patienten att utföra en forcerad manöver. Nivån när ljusen ska blåsas ut kan ändras. I standardmjukvaran ingår 5-6 olika animeringar tex en flygande brödrost där man ska fånga ett rostat bröd. Denna är mycket motiverande för barn.

Comments are closed.