ECoMedics barnsystem

Kompakt system för undersökning av barn från prematura barn upp till förskoleåldern. Den basala konfigurationen innehåller FRC med gasutsköljnings- teknik samt tidalandningsanalys. Som optioner finns resistans/compliance, flöde-volym mätning med squeeze teknik, capnografi, basalmetabolisk mätning samt NO mäning.

Alla utföres på enkelt sätt så man kan koncentrera sig på barnet. Data kan reanalyseras och exporteras.

 

Comments are closed.