Pediatrik

Jaeger MasterScreen Paediatric

Jaeger MasterScreen Paediatric

Komplett PC baserat system för mätning på barn, nyfödda och prematura barn. Tidalandningsanalys för diagnostik av obstruktion. Systemet kan byggas ut med resistans/compliance mätningar med singel eller dubbel occlusionsteknik, flöde- volym med squeezeteknik samt IOS. Speciella barnpneumotacher finns i tre … Continue reading

Jaeger MasterScreen BabyBody

Jaeger MasterScreen BabyBody

Bodyplethysmograf för spädbarn och prematura barn för mätning av FRC och Raw. Mjukvaran tillsammans med boxen tillåter upprepade mätningar som sker på ett mycket enkelt sätt vilket tillåter att man kan koncentrera sig på barnet. Mätningar lagras och kan i efterhand … Continue reading

Mask, shutter och flödesmätare

Mask, shutter och flödesmätare

Patienten andas genom en tättslutande mask med lågt deadspace. Masken är kopplad till en mycket känslig flödesmätare och shutter. Ändringar i den alveolära volymen registreras som en tryckförändring i boxen. Tillsammans med den simultana muntryckmätningen beräknas på traditionellt sätt med … Continue reading

Jaeger MasterScreen IOS

Jaeger MasterScreen IOS

Komplett system till spirometri och impulsoscillometri för bestämning av luftvägsmotstånd och reaktans. Metoden kräver endast tidalandning och lämpar sig speciellt bra för barn i åldern 2 till 6 år. Närmast barnet kan man se handtaget som innehåller flödesmätaren. Längre upp ses … Continue reading

Jaeger Animation

Jaeger Animation

Animering är till hjälp för att bättre motivera patienten att utföra en forcerad manöver. Nivån när ljusen ska blåsas ut kan ändras. I standardmjukvaran ingår 5-6 olika animeringar tex en flygande brödrost där man ska fånga ett rostat bröd. Denna … Continue reading

ECoMedics barnsystem

ECoMedics barnsystem

Kompakt system för undersökning av barn från prematura barn upp till förskoleåldern. Den basala konfigurationen innehåller FRC med gasutsköljnings- teknik samt tidalandningsanalys. Som optioner finns resistans/compliance, flöde-volym mätning med squeeze teknik, capnografi, basalmetabolisk mätning samt NO mäning. Alla utföres på … Continue reading

Comments are closed.