Jaeger MasterScreen CPX/PFT

Jaegers MasterScreen CPX är anpassad för att bygga ut till en existerande JaegerMasterScreen Body, PFT eller IOS system. Detta innebär en samlad möjlighet att utföra både exercise mätningar samt lungfunktionsmätningar. Utbyggnaden består av en ny mobil vagn med en extra flexibel arm där syreupptagningsutrustningen monteras. Systemet är användarvänligt med fullt automatiserad kalibrering av flödesmätare och gasanalysatorer. Barometertryck, luftfuktighet samt temperatur mäts automatisk vid mätning. Systemet kan byggas ut med 3 eller 12 avlednings-EKG. I standardmjukvaran mäts hjärtfrekvens via POLAR band. Utrustningen kan kommunicera med cyklar, löpband, utrustning för syremättnadsbestämning osv via både seriell och analog kommunikation. EKG data lagras i samma databas. Systemet är kompakt och väl anpassat för lokaler som har begränsat utrymme.

Comments are closed.