Jaeger MasterScreen Pneumo

PC baserad spirometer för mätning av vitalkapacitet, Flöde-Volym och MVV. Stor flexibilitet i medföljande mjukvara med avseende på rapporter, bildlayout, normalvärdesförfattare osv. Kan byggas ut med bronchial provokation, luftvägsmotstånd, P01 mm. Ytterligare möjligheter att bygga ut med MasterScreen Diffusion/Bodybox/PFT.Animeringsprogram ingår i standardmjukvaran.

Comments are closed.