Jaeger MasterScreen IOS

System för mätning av långsam och forcerad spirometri samt impulsoscillometri för bestämning av luftvägsresistans och reaktans m.m. Mätningen görs under vanlig tidalandning vilket gör att den lämpar sig speciellt bra små barn.
Specialmasker till de mindre barnen finns och undersökningar kan även utföras på patienter som är sängliggande. Det enda som krävs för en komplett undersökning är 15-30 sekunders normal andning.IOS:en kan fås som ett komplett system med stationär eller bärbar dator och skrivare, monterad på rullbar vagn eller bordsmonterad. Den kan också kopplas som option till befintligt system(Masterscreen PFT eller MasterScreen Body)

Möjliga alternativ

IOS monterad på bord

IOS monterad på mobil vagn

IOS kopplad som option till system 

Comments are closed.