Avancerad lungfunktion

Vyntus® IOS

Vyntus® IOS

        System för mätning av långsam och forcerad spirometri samt impulsoscillometri för bestämning av luftvägsresistans och reaktans m.m. Mätningen görs under vanlig tidalandning vilket gör att den lämpar sig speciellt bra för små barn. Specialmasker till de … Continue reading

Jaeger MasterScreen Body

Jaeger MasterScreen Body

Komplett system för mätning av samtliga spirometriparametrar, lungvolymer och luftvägsmotstånd. VK, TGV, RAW. RV och TLC. Flexibel mjukvara för design av skärmlayout, rapporter, val av parametrar, normalvärden, analysmetoder mm. Bassystemet är komplett med mobil vagn (går att ersätta med höj … Continue reading

Jaeger MasterScreen PFT

Jaeger MasterScreen PFT

Komplett system för mätning av samtliga spirometriparametrar, diffusion single breath, FRC med klassisk He spädningsteknik. Kan byggas ut med bodybox, compliance, provokationssystemmed dosimeter och speciell mjukvara, IOS, Rocc mm. I bassystemet ingår mobil vagn, PC, monitor samt skrivare.

Jaeger MasterScreen IOS

Jaeger MasterScreen IOS

System för mätning av långsam och forcerad spirometri samt impulsoscillometri för bestämning av luftvägsresistans och reaktans m.m. Mätningen görs under vanlig tidalandning vilket gör att den lämpar sig speciellt bra små barn. Specialmasker till de mindre barnen finns och undersökningar … Continue reading

Nätverk

Nätverk

Det finns flera alternativ för anslutning till nätverk. Det går att installera mjukvaran på enskilda PC, för att läsa upp, bearbeta samt skriva ut undersökningarna. Görs via en traditionell nätverksanslutning och data kan styras att lagras i en gemensam databas. Kräver … Continue reading

Comments are closed.