MicroDiary

MicroDiary är en enkel, handhållen spirometer som är speciellt framtagen för att patienter ska kunna göra sina kontroller i hemmet. MicroDiary kan mäta och lagra PEF, FEV1, FVC eller FEV6, flödevolymsloopar, medicinering och symtom mm. Alla resultat märks med tid och datum innan de lagras i apparatens minne. Apparaten konfigureras via ett enkelt PC-program. Rapporter och vilka värden som ska registreras samt alarm för att påminna patienten går att ställa in efter önskemål.

Comments are closed.