Astmamonitorering och KOL-screening

PulmoLife

PulmoLife

PulmoLife är en enkel mätare som passar perfekt till KOL-screening. Resultatet på monitorn visas som FEV1, FEV1 i % av förväntat samt lungålder som kan användas som ett pedagogiskt redskap. Ett snabbt sätt att se första tecknen på sjukdom.

MicroDiary

MicroDiary

MicroDiary är en enkel, handhållen spirometer som är speciellt framtagen för att patienter ska kunna göra sina kontroller i hemmet. MicroDiary kan mäta och lagra PEF, FEV1, FVC eller FEV6, flödevolymsloopar, medicinering och symtom mm. Alla resultat märks med tid … Continue reading

Comments are closed.