MicroRPM

MicroRPM är en liten och lättanvänd apparat som mäter styrkan i andningsmuskulaturen, dvs  maximalt
inspiratoriskt tryck (MIP), maximalt exspiratoriskt tryck (MEP) och nasala inspiratoriska trycket SNIP. Resultatet från varje mätning visas på displayen i enheten cmH2O.

För reservdelar, gå gärna in på denna sida och återkom till oss med vad ni behöver. >>>

Det finns även möjlighet att använda MicroRPM tillsammans med mjukvaran PUMA för visualisering och lagring av tryckkurvorna.

Comments are closed.