Lode Valiant Plus

Valiant Plus har en löpyta på 170 * 50 cm och en mjuk, steglös acceleration från 0,5 till 20km / t och kan lyftas från 0-25%.
Löpbandet ger flera protokoll, inklusive Bruce & Balke. Löpbandet kan utökas med justerbara ledstänger och ramper för att göra tillgången upp på bandet så enkelt som möjligt och därmed kan användas i många olika applikationer. Valiant Plus är kompatibel med MS-CPX och Oxycon Pro.

Comments are closed.