VIAsprint 200P

Modell 200P är samma som 150P med tillägget att sadeln går att justera elektriskt. Sadelhöjden visas på displayen.

Comments are closed.