Lode Corival Recumbent

Ergometern är utvecklad för äldre och överviktiga personer (250 kg) samt för rehabilitering. Corival Recumbent har samma specifikationer som en standard Corival. Corival Recumbent är kompatibel med MS-CPX ochOxycon Pro.

Comments are closed.