Försäljningsvillkor

Priser:
Samtliga priser i prislistor och offerter är exklusive moms och inkluderar ej frakter. Offererade villkor och priser är giltiga i 30 dagar från offertdatum.

Ordererkännande:
Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Leveranstider:
Våra leveranstider kan variera beroende på produkt och våra bakomliggande leverantörers leveranstid.
Vår målsättning är att erbjuda kortast möjliga leveranstid.

Mottagningskontroll:
Följesedel skall åtfölja godset och det åligger köparen att vid godsets ankomst undersöka att godset inte har skadats under transporten.
Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och säljaren.
Reklamation på levererad vara skall ske senast 7 dagar efter mottagandet skriftligen. Om endast en del av leveransen reklameras skall den obestridda delen av fakturan betalas enl gällande villkor.

Returer:
Varor tages endast i retur efter överenskommelse. Vid felbeställning kan kreditering endast ske om produkten är i oskadat skick och återsänds i eventuell originalförpackning. Accepterade returer krediteras med 90% av ursprungsvärdet vid retur inom 30 dagar och med 75% av ursprungsvärdet vid retur inom 45 dagar. Efter 45 dagar tages varor ej i retur. Frakten bekostas av kunden.
Varor utbytes endast efter överenskommelse, frakten bekostas av kunden. Om varan ej har returnerats inom 14 dagar efter en sådan överenskommelse betraktas varan som köpt.

Betalning och dröjsmålsränta:
Förfallodagen är 20 dagar från fakturadatum, om betalning ej erhålls i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med 8% + gällande referensränta vid tidpunkten.
Försäljning till privatpersoner sker mot postförskott.

Ägandeförbehåll:
Varor förblir säljarens egendom tills full betalning erhållits.

Garantier:
Garanti gäller för köparen samt för den som gjort lagligt förvärv för denna. Garanti lämnas på material- och fabrikationsfel om köparen meddelar felet inom skälig tid, normalt 14 dagar efter leverans. Garantitiden är normalt ett år efter leveransdatum på nya system och tre månader för tillbehör och reservdelar. Extra garanti år kan offereras efter önskemål. Vi rekommenderar serviceavtal för alla våra produkter för att kunna garantera optimal livslängd.

Beställning:
 E-posta din beställning. Ange era fullständiga leverans- och fakturaadresser, ev. referensnummer, momsregistreringsnummer samt gärna ert 5-ställiga kundnummer.
Faktura- och administrativa förfrågningar: 08-409 03 800.
e-post: info@intramedic.se

Organisationsnummer: 556441-3853

 

Comments are closed.