Om oss

Företagspresentation

Intramedic är en dynamisk och växande medicinteknisk återförsäljare med verksamhet i Danmark och Sverige. Intramedic marknadsför och utför service på utrustning från ett urval av världens ledande producenter inom lungfunktionsdiagnostik, biomekanik, exercise och rehabilitering. Intramedics kunder är sjukhus, universitet och … Continue reading

Miljö och Kvalitetspolicy

Kvalitets- och Miljöledningssystem 1. Allmänt Intramedic AB har rutiner som motsvarar SS-EN ISO 9001:2000 respektive SS-EN ISO 14001:2004. Samtlig personal har tillgång till upprättade rutinbeskrivningar och processer. Företaget har genom utredning identifierat och utvärderat de miljöaspekter som kan ge upphov … Continue reading

Försäljningsvillkor

Priser: Samtliga priser i prislistor och offerter är exklusive moms och inkluderar ej frakter. Offererade villkor och priser är giltiga i 30 dagar från offertdatum. Ordererkännande: Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart. Leveranstider: … Continue reading

About us

Intramedic is a dynamic and expanding medical device company with activities in Denmark and Sweden. Intramedic is marketing and maintaining systems from a variety of the world’s leading manufacturers within cardiopulmonary diagnostics, biomechanics and rehabilitation. Intramedic’s customers are hospitals, universities … Continue reading

Nya Kollegor

Nya Kollegor

Daniel Thunberg-Ivner har från 2 januari 2017 börjat sin anställning som serviceingenjör hos oss på Intramedic. Daniel har flera års erfarenhet av arbete inom det medicintekniska området och kommer bli ett bra komplement till vårt redan starka serviceteam. På Intramedic … Continue reading

Comments are closed.