Intramedic AB

 2016-04-07

Mäter du FeNO på dina KOL-patienter?? Är det ACOS?
(Astma-COPD overlap syndrome)

Övergång mellan KOL och astma (ACOS)

”På senare tid har man allt mer uppmärksammat en övergångsform mellan KOL och astma ACOS (eng: Astma and COPD Overlap Syndrom). ACOS är per definition en blandform av KOL, diagnostiserad enligt GOLD-kriterier, och en samtidigt diagnostiserad astma, som debuterat innan 40 års ålder. ACOS patienter har, jämfört med KOL-patienter utan astma, oftast tecken till viss grad av eosinofil inflammation och svarar något bättre på bronkodilatantia. De har också som grupp en ökad risk för akuta försämringsepisoder.
Patienter med tecken till eosinofil inflammation, mätt som förhöjd mängd eosinofiler i blod eller sputum, svarar som regel bättre på steroidbehandling. Denna grupp har också en förhöjd koncentration av kväveoxid i utandningsluften (FeNO), jämfört med patienter som enbart har KOL.”
(Författare Professor Leif Bjermer)

ACOS kriterier


2016-04-07

Rehabilitering i tidigt skede!
Provuppställning pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Provuppst Gbg  Erigo Gbg

https://www.hocoma.com/world/en/products/erigo/


2015-03-10

fenoAstmapatienter har förhöjda NO-nivåer i utandningsluften. NO-nivåerna minskar vid antiinflammatorisk behandling.
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) konstaterar att FeNO har den bästa diagnostiska noggrannheten av alla de tester som genomförs i primärvården och på grund av detta bör finnas i varje fall där en diagnos skall ställas.
Vetskapen om en patients NO-värde underlättar för läkaren att diagnostisera astma, mäta behandlingsföljsamhet och svar på behandling, liksom att tidigt upptäcka om astman är på väg att förvärras.
Metoden riktar sig till patienter (fr.o.m. 5 års ålder) där astma misstänks, FeNO bör mätas i diagnosfasen och även i primärvården.

Läs mer här

 

 


Uppdaterad senast 2015-11-02

Comments are closed.